‹leri Seramik Malzemeler ‹çin Yeni Bir Üretim Tekni¤i Olarak Mürekkep Püskürtmeli Do¤rudan Bask› Yöntemi

  • Direct inkjet printing as a novel production method for engineering ceramics

Özkol, Emre; Ebert, Jörg; Telle, Rainer

Istanbul : Türkiye Seramik Federasyonu (2009)
Journal Article

In: Seramik Türkiye
Volume: 2009
Issue: 28
Page(s)/Article-Nr.: 106-111

Institutions

  • Division of Materials Science and Engineering [520000]
  • Chair of Ceramics and Institute of Mineral Engineering [524110]

Identifier